Als partner van Werkgeversservicepunt Den Haag ontvingen wij afgelopen week een Social Return compliment voor de Social Return invulling en inzet van werkzoekenden op een door ons gegunde opdracht bij de gemeente Den Haag. Bedankt daarvoor! Wij vinden het belangrijk dat wij ons hiervoor inzetten en zullen dit blijven doen!